Projekt leírás

2023. 03. 26.

Projekt azonosítója: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0042

Projekt címe: Az Országos Kékkör (OK) Közép-dunántúli régió Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetet érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

A projektgazda: Magyar Természetjáró Szövetség

Konzorciumi tagok: Bakonyerdő Zrt., SportSuli Egyesület; Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Projekt költségvetése: 219.474.957,- Ft

A projektre megítélt támogatás összege: 212.655.278,- Ft

Projekt helyszíne: Az OKK nyomvonalának Közép-dunántúli Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet régiót érintő szakasza

A projekt megvalósítás időszaka (év, hónap, nap): 2013.03.01 – 2015.02.28.

Országos Kékkör Dél-Alföldi régió

Országos Kékkör Közép-dunántúli régió

Projekt indokoltsága: Az Országos Kékkör (OKK) nagy múltú, évtized alatt kiépült, élő, létező útvonal, az egyik legismertebb hazai turisztikai brand. Az által, hogy egy hosszan elnyúló útvonal, bejárása (ez a mozgalom lényege) lehetővé teszi a turistaforgalom területi széthúzását, azaz ne csak egy-két frekventált helyet látogassanak a túrázók, hanem az útvonal mentén jussanak el az ismert turisztikai célpontoktól távolabb eső felfedezendő helyekre is. Az OKK ún. alacsonyküszöbű szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegek is bekapcsolódhassanak a belföldi turizmusba. Az útvonal teljesítésének sport értéke is felértékelődött, ami további célcsoport felé való nyitást tesz lehetővé. Az OKK nagy múltja és viszonylagos népszerűsége ellenére nem rendelkezik modern marketinggel. Ki kell dolgozni egy korszerű marketingstartégiát, taktikát, beindítani korszerű marketingeszközöket.
Az elmúlt évtizedekben szigetszerűen fejlesztett ökoturisztikai, aktívturisztikai attrakciók hasznosulásához elengedhetetlenül szükséges a fejlesztések közötti kapcsolatok megteremtése. Ennek – az Európai Bizottság által jó gyakorlatként ajánlott – módja a nemzetközi/nemzeti/regionális/térségi multifunkciós túraútvonalhálózatok fejlesztése. A fejlesztések eredményeképpen a teljes szolgáltatási vertikumban a látogatószám fokozatos, jelentős növekedése tapasztalható.
A projekt elsődleges haszonélvezői az ökoturisztikai infrastruktúrát, az ökoturisztikai lehetőségeket pihenési, rekreációs, üdülési és sport/teljesítmény céllal igénybe vevő személyek, elsősorban a gyermekes és gyermektelen fiatal családok, akik számára a megfizethető kikapcsolódás jelenti a fő motivációt. Számukra a jól szervezett, jól bemutatott, garantált minőségű szolgáltatásokat és megbízható információkat nyújtó rendszer jelent előnyt és vonzerőt. A rendszer piaci célcsoportját alkotják továbbá a városi, és települési fiatalok és az életmódjukban fiatalos, sportos csoportok társaságai, akik közös szórakozásukat pl. kerékpáros kiránduláshoz kapcsolják, valamint a természetbúvárok, kultúrvándorok és az újabb területeket felfedezni akaró, elsősorban európai és amerikai turisztikai csoportok.

Az Országos Kéktúrát egy kérdőíves felmérés szerint a válaszadók 67%-a ismeri valamilyen formában, 24% nem hallott eddig róla. Azok közül, akik ismerik, a válaszadók 44%-a már végigment egyes szakaszain, 7,3%-uk pedig végigment a Kéktúra útvonalon. 6,6% nem túrázott rajta és nem is tervezi, 9% pedig nem túrázott, de tervezi, hogy végigjárja.

Projekt tartalma: Az OKK Közép-dunántúli régió Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetét érintő gyalogos túranyomvonala teljeskörűen helyreállításra kerül. Az utakat a benövésektől megtisztítjuk és járhatóvá tesszük, megtisztítjuk az illegálisan elhelyezett szeméttől. Kitisztítjuk és helyreállítjuk a benőtt, elhanyagolt forrásokat, valamint újjáépülnek a kilátók.
A hatékony marketing és promóció érdekében a XXI. sz. technológiájának maximális alkalmazásával nemzetközi és hazai kreatív programokat fejlesztünk és magát az OKK-t erős nemzetközi brandé fejlesztjük.
A kiszámíthatóság érdekében minőségbiztosított szervezett szolgáltatási láncot szervezünk.
A SchweizMobil rendszer mintájára (www.schweizmobil.ch) létrehozunk egy egységes turisztikai tér-adat alapú integrált információt szolgáltató informatikai rendszert.
A fenntartás érdekében létrehozzuk a szakaszfelelős ranger rendszert. A gerincút vagy az útvonal hálózat kisebb-nagyobb útszakasza „örökbefogadásával”, megteremtésének, promóciójának és fenntartásának segítésével támogatói szerep nyerhető el, a fenntartás költségeinek előteremtése így a térségi szereplők összefogása mellett szponzorációval valósulhat meg. Egy ilyen komplex turisztikai rendszer fenntartása, működtetése a célközönség mellett a helyi vállalkozók, erdőtulajdonosok, önkormányzatok, erdészetek, nemzeti parkok és az állam érdeke.

Tervezett eredmények: Nemzetközi mércével is „látható”, kiváló szolgáltatási színvonallal és programkínálattal rendelkező országos szinten 1964 km gyalogos, túrasí és kerékpáros túraútvonal kerül kijelölésre, karbantartásra és fejújításra, melynek éves látogatószáma jelenleg 150 ezer fő, szezonhossza évi 365 nap.
A Közép-dunántúli régió BKÜ érintettségű területén az OKK országos túrahálózatának részeként 88 km hosszúságú szakasz kerül felújításra – amelyből 15 km kerékpáros útvonal is egyben – a jelen projekt keretén belül.